Snapphaneriket

Gränslösa upplevelser

Välkommen till Snapphaneriket


Vårt nya besöksmagasin är klart! Bläddra i »Snapphaneriket 2018« här och ta del av våra besöksmål och inspirerande reportage om bygden.

Pappersmagasinet finns att hämta t.ex. i Lekoseums butik på Briogatan i Osby, på Ica Supermarket i Osby och på turistinformationsplatserna vid Osbys infarter.

Magasinet kommer även att finnas på turistbyråer i närliggande kommuner och hos många av de medverkande företagen.