Snapphaneriket

Gränslösa upplevelser

Välkommen till Snapphaneriket

Vårt besöksmagasin blir mer och mer populärt för varje år. Bläddra i »Snapphaneriket 2018« här och ta del av våra besöksmål och inspirerande reportage om bygden.

Pappersmagasinet finns att hämta t.ex. i Lekoseums butik på Briogatan i Osby, på Ica Supermarket i Osby och på turistinformationsplatserna vid Osbys infarter.

Magasinet finns även på vissa turistbyråer i närliggande kommuner och hos många av de medverkande företagen.

(Med reservation för att upplagan är slut)